Bostadsanpassning

Du kan få bidrag för att anpassa din bostad om du har funktionshinder.

Bostadshus en bit bort, i förgrunden grön gräsmatta

Du kan ansöka om att få ett bidrag för att kunna anpassa din bostad. Du ska bifoga ett intyg från en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut i din ansökan.

Det är bygg- och miljöförvaltningen som fattar beslut om bostadsanpassningsbidrag. Förvaltningen är gemensam med Sala kommun.

Mer information och ansökningsformular för bostadsanpassning finns på Sala kommuns hemsida. Länk till annan webbplats.

Har du behov av intyg för bostadsanpassning i Heby, ring: 0224-361 90

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord