Ekonomi och budget

Här hittar du bland annat vår budget och årsredovisning. Vi berättar också hur vi fördelar din hundralapp och var kommunens pengar kommer ifrån.

Miniräknare och svenska sedlar

Hur vi fördelar en hundralapp på kommunens verksamheter 2022

Verksamhet

Antal kronor

Vård och omsorg

41

Utbildning

41

Kultur och fritid

3

Samhällsbyggnad

2

Bygg och miljö

1

Övrig verksamhet

11

Kommunfullmäktige sätter varje år övergripande mål och budget för kommunens verksamhet.

Kommunfullmäktiges mål och budget är sedan grunden till våra nämnders verksamhetsplaner, som i sin tur är grunden till våra förvaltningars verksamhetsplaner.

Mål och budget 2024, plan 2025-2026 Pdf, 45.5 MB, öppnas i nytt fönster.

I vår årsredovisning kan du läsa vad kommunen har gjort under året. Den innehåller bland annat avstämning mot mål, ekonomisk redovisning och berättelser från beredningar, nämnder och revision.

Årsredovisning 2023 Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2022 Pdf, 2.7 MB.

Årsredovisning 2021 Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2020 Pdf, 3.5 MB.


Den största andelen av kommunens intäkter kommer från skatter. Men intäkterna består också av generella statsbidrag och intäkter som verksamheten har i form av avgifter, ersättningar och riktade statsbidrag.

Härifrån kommer kommunens pengar

Vad

Andel i procent

Skatter

62

Generella statsbidrag

26

Verksamhetens intäkter

12

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord