Östervåla skola satsar på europeiskt utbyte med fokus på digitalisering

Satu Nenonen och Anna Johansson, Östervåla skola

Satu Nenonen och Anna Johansson, Östervåla skola

Vad har Östervåla skola gemensamt med skolor i Storbritannien och Spanien? Har vi något att lära av varandra? Östervåla skola har precis inlett ett tvåårigt Erasmus+projekt med fokus på elevhälsa och digitalisering. Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott för åren 2014-2020 och Östervåla skola har valt att söka projektpengar då man tycker att det europeiska utbytet är viktigt och utvecklande för skolan.
– Projektet handlar om utbildning och utveckling för medarbetarna på skolan. 13 medarbetare har anmält intresse av att vara med i projektet. All den kunskap och alla erfarenheter som vi får med oss hem omsätter vi i skolans arbete. Hela projektet är ju till för att vi ska utveckla och föra skolan framåt, säger Satu Nenonen, lärare på Östervåla skola.

Första utbildningen i Storbritannien
Under sommaren var Anna Johansson, biträdande rektor, en av dem som deltog i projektets första utbildning som hölls i Storbritannien. Gruppen besökte olika skolor i området kring Bath i Storbritannien och fokus låg på ledarskapet i en digital värld. Hur leder man skolan framåt i digitaliseringen?
– Det var jag och rektor för F-6 här i Östervåla som deltog i utbildningen. Vi träffade rektorer och skolledare från Italien, Spanien, Ungern och Storbritannien. Det var väldigt nyttigt att se att vi har många utmaningar som förenar oss men också att vi har olika förutsättningar att möta dem. Vi har mycket att lära av varandra, säger Anna Johansson, biträdande rektor på Östervåla skola.

Nya erfarenheter och kunskaper
Under september har tre högstadielärare varit i Rom för att lära sig mer om hur man jobbar med implementering av digitaliseringen på skolorna i deltagarländerna. Ytterligare tre resor och utbildningar är inplanerade under läsåret. Alla medarbetare som deltar i projektet ska komma iväg på den resa och utbildning som passar dem bäst i förhållande till arbetsuppgifter och uppdrag.
– I maj är medarbetare härifrån med på en utbildning om elevhälsa i Barcelona och sedan väntar två resor till Kroatien där fokus ligger på digitalisering. Inom projektet väljer vi de utbildningar som matchar våra mål med projektet bäst. Att delta i detta handlar lite grann om att kliva ur sin ”comfort zone”. Man testar sig själv och sina kunskaper och värderingar och får samtidigt med sig nya erfarenheter och autentiskt material från andra, säger Satu Nenonen.

Viktigt för både elever och skola
Östervåla skola har blivit beviljade 20 839 euro i projektstöd och dessa pengar täcker kostnader för utbildning, resor och boende under projekttiden. Projektet pågår till och med maj 2020 då hela projektet ska redovisas till europeiska kommissionen.
– Det tar tid och kraft att söka pengar och redovisa sådana här projekt men det tycker vi absolut att det är värt. Det är viktigt för skolans utveckling och i slutänden är det våra elever som ska vinna på det här, säger Satu Nenonen.

Östervåla – en del av Europa
Både Satu Nenonen och Anna Johansson tycker också att det är viktigt att påvisa att Östervåla är en viktig del av den europeiska världen och att andra länder är intresserade av vad som händer här.
– Skolans internationalisering är ett av EU:s mål och det är därför som de främjar utbildningar och utbyten mellan skolorna. Vi hämtar kraft och kunskap av varandra och det är en viktig styrka för framtidens skola, säger Satu Nenonen.

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>