Passa på att svara på Region Uppsalas enkät om upplevd sjukvård och omsorg under Corona covid-19-pandemin.

Nu finns möjligheten att svara på en enkät från Region Uppsala kring hur du har upplevt sjukvård och omsorg under Corona covid-19 pandemin. Alla tankar, idéer och synpunkter är värdefulla! Även du som inte haft kontakter med hälso- och sjukvård eller omsorg är välkommen att tycka till.

Enkäten svarar du på här