Personlig lockdown för dig i Uppsala län – utgå från att alla du möter är smittade