Polisen och kommunen arbetar gemensamt för att skapa trygghet för unga

I medborgarlöftet för 2021 enades Heby kommun och polisen i Norduppland om att arbeta med gemensamma lägesbilder och utifrån dessa skapa inriktningar för verksamheterna för att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Inriktningarna ska särskilt fokusera på barn, ungdomar och unga vuxna och syftar till att ge dessa grupper goda förutsättningar för framtiden.

Den första gemensamma inriktningen har nu beslutats och den fokuserar på två olika åtgärder. Polisen åtar sig att genomföra ett flertal kontaktskapande besök på kommunens högstadieskolor. Detta ska göras för att ge barn och ungdomar möjlighet att träffa de poliser som jobbar ute på kommunens gator.

Polisen besöker Östervåla skola.

Att våra barn och ungdomar har förtroende för vuxenvärlden och polisen är väldigt viktigt och detta förtroende byggs lättast i det personliga mötet”, säger Jörgen Wilestedt, kommunpolis i Heby kommun.

I den andra delen av den beslutade inriktningen hjälper Heby kommun Polismyndigheten att sprida information kring myndighetens nationella kampanj som lanserades nyligen och som fokuserar på att förebygga sexualbrott som våra barn riskerar att utsättas för på sociala medier. Informationen riktar sig till alla, inte minst till föräldrar.

Detta är ett nationellt problem men jag vet att det förekommer även i Heby. Det kan exempelvis handla om att barnet själv övertalas att skicka bilder eller att oönskade bilder skickas till barnet, förklarar Jörgen Wilestedt.

Polisen vill med kampanjen sprida kunskap om vilka följder ett delande av bilder kan få och uppmana föräldrar att sätta sig in i problematiken. Du kan läsa mer om kampanjen via länken nedan.

Relaterat