Positivt resultat för Heby kommun 2019

Heby kommun uppvisar ett positivt resultat för 2019, +700 000 kronor. Samtliga verksamheter har minskat sina kostnader i jämförelse med augustiprognosen och det negativa balanskravsresultatet från 2018 på 8,9 miljoner kronor är återställt. Ett starkt arbete från nämnderna i kombination med en engångsutdelning på 10 miljoner kronor från Hebyfastigheter AB har lagt grunden till det positiva resultatet och återställandet av det negativa balanskravsresultatet. Under 2019 fastställdes också att en årlig utdelning på 2 miljoner kronor kommer att ske från Hebyfastigheter AB till Heby kommun från och med 2020.

Trots att samtliga nämnder uppvisar bättre siffror än vid augustiprognosen krävs mer för att uppnå en stabil ekonomi. Tre av nämnderna visar fortfarande en negativ avvikelse i förhållande till budgetramarna och mycket arbete återstår för samtliga nämnder.

– För att uppnå en långsiktig ekonomisk hållbarhet bör vårt resultat ligga på +15-20 miljoner kronor. Ett villkor för att vi i framtiden ska kunna möta behovet av mer hemtjänst och flera platser inom förskola, skola och vård- och omsorgsboende. Därför är resultatet för 2019 en positiv indikation men långt ifrån tillräckligt, säger Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt åtgärdsplan för budget 2020 är målet att Heby kommuns kostnadsnivå, under planeringsperioden, ska ligga i nivå med jämförbara kommuner. Störst kostnadsavvikelse har grundskolan och individ- och familjeomsorgen och här krävs fortsatta åtgärder för kostnadssänkningar. Utbildningsnämnden fortsätter sitt arbete med att effektivisera sina verksamheter, se över sitt lokalbehov och centralisera på varje ort för att uppnå samordningsvinster. Vård- och omsorgsnämnden jobbar med att se över vilka insatser inom individ- och familjeomsorgen som är mest effektiva.

– Vi vill verkligen betona det fortsatta kravet på återhållsamhet och effektiviseringar. Vi måste sänka våra kostnader samt öka våra intäkter och ett fortsatt hårt arbete väntar för samtliga nämnder och styrelser. Tillsammans ska vi arbeta för en långsiktigt hållbar ekonomi i Heby kommun, säger Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande och Carina Schön (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Analyser och åtgärder som genomförts under 2019 kommer att presenteras i kommande årsredovisning.

För mer information kontakta Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande, 0224-361 14, marie.wilen@heby.se eller Carina Schön (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande, 0224-361 18, carina.schon@heby.se

Kontakt

Marie Wilén (C)
Kommunstyrelsens ordförande
0224-361 14
marie.wilen@heby.se

Carina Schön (S)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande
0224-361 18
carina.schon@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>