Presenterad utredning om skollokalstruktur startskott för arbetet med framtidens skola i Heby kommun

Vid kommunfullmäktige, måndagen den 29 april, presenterade Sweco den utredning som Heby kommun beställde i vintras angående skollokalstrukturen i kommunen. Anledningen är kommunens ansträngda ekonomi och behovet av att effektivisera och utveckla den nuvarande skollokalstrukturen som medfört höga kostnader för verksamheten utöver undervisningskostnaden.

I utredningen har Sweco tittat på framtida lokalbehov för kommunens grundskolor, grundsärskola och fritidshem med hänsyn till bland annat skollag, befolkningsprognos, social hållbarhet, skolskjuts och kommunens planarbete. Utredningen har också innefattat en översyn av kostverksamheten.

Den nu presenterade utredningen om skollokalstrukturen är grunden och startskottet för det fortsatta arbetet med en hållbar skolutveckling. Utredningen innehåller fyra olika huvudalternativ och Heby kommun kommer nu att inleda ett intensivt arbete med mer specifika kostnadsberäkningar och konsekvensbeskrivningar utifrån de olika alternativen. Fokus kommer att ligga på att skapa attraktiva och likvärdiga skolor för elever och personal som samtidigt är kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara med kunskapsmålen i centrum.

Den fortsatta utredningen drar nu igång hos barn- och utbildningsförvaltningen. Utbildningsnämnden och kommunfullmäktige väntas fatta beslut i frågan om den framtida skollokalstrukturen så snart som möjligt under 2019.

Relaterat

För mer information kontakta Rose-Marie Isaksson (S), ordförande för utbildningsnämnden, rose-marie.isaksson@heby.se, Emma Burstedt, kommundirektör, emma.burstedt@heby.se eller Dan Bergqvist, skolchef, dan.berqvist@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>