Projekt för energieffektivisering för företag

Nätverk för Energieffektivisering, så heter det nationella projektet som tillsammans med lokala nätverk ska underlätta för små och medelstora företag att energieffektivisera.  Projektet pågår mellan 2016-2020 och finansieras av Energimyndigheten.

Effektiv energianvändning anses vara en av de viktigaste frågorna i dagens samhälle, inte minst inom industrin. Arbetet med energifrågor ökar företagens konkurrenskraft. Detta sker bland annat genom att minska företagets kostnader, minskad känslighet mot ökade energipriser, men även genom att stärka företagets varumärke och minska företagets miljöpåverkan. I de nätverk som Energikontoret erbjuder får företagen tillgång till expertrådgivning inom energi, möjligheten att utbyta erfarenheter med liknande företag och möjligheten att öka företagens energikompetens.

Företagen som deltar i nätverk får ta del av ett brett erbjudande:

  • Hjälp att komma igång med ett systematiskt och strukturerat energiarbete
  • Tillgång till 150 timmars rådgivning från nätverkets energiexpert där företaget får kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering
  • Erfarenhetsutbyte och dialog med andra deltagande företag
  • Information om forskning på området, lagstiftning och hjälp att söka ekonomiska stöd som finns att söka, exempelvis för energikartläggning
  • Hjälp och stöd att genomföra en energikartläggning
  • Hjälp med att uppdatera en befintlig energikartläggning samt genomföra de åtgärder som kartläggningen pekar på
  • Tillgång till Energikontorets kompetens och nätverk

För närvarande ligger projektet i den första fasen (kartläggningsfasen), och går mot projektets andra fas (nätverksfasen). Men det finns fortfarande möjlighet för nya företag att gå med i ett av de befintliga nätverken.

Mer information:

Jesper Sundling, projektledare
072-971 41 73
jesper.sundling@energikontor.se

Mathias Söderholm
070-104 57 13
mathias.soderholm@energikontor.se

Emil Eriksson
073-349 93 15
emil.eriksson@energikontor.se

 

Industrinätverk Uppsala/Västmanland:
Är för närvarande i energikartläggningsfasen, två nätverksmöten har ägt rum.

Andersson och Tillman, Uppsala
IMS Maskinteknik, Enköping
Karl Segerström, Fagersta
Lindvalls Kaffe, Uppsala
MF Produktion, Tierp
Recotech, Arboga
Rytterne Mekan, Västerås
Tärnsjö Garveri, Tärnsjö
Zetterbergs, Östervåla

Kontakt

Jesper Sundling, projektledare
072-971 41 73
jesper.sundling@energikontor.se

Mathias Söderholm
070-104 57 13
mathias.soderholm@energikontor.se

Emil Eriksson
073-349 93 15
emil.eriksson@energikontor.se