Rätt till heltid införs inom äldre- och funktionsstödsområdet i Heby kommun

Just nu håller ett nytt arbetssätt på att sjösättas inom Heby kommun. Det handlar om att höja sysselsättningsgraden för medarbetarna inom äldre- och funktionsstödsområdet och grunden till arbetssättet är ett avtal som träffats mellan Kommunal och Heby kommun.

Det finns sedan tidigare en överenskommelse mellan Kommunal och SKL (Sveriges kommuner och landsting) om att heltid ska vara norm. Överenskommelsen innebär en gemensam målsättning om att alla tjänster som nytillsätts inom Kommunals sektor ska tillsättas på heltid.

En enkätundersökning som gjordes i Heby kommun under hösten 2016 visade att många av medarbetarna inom vård- och omsorgsförvaltningen inte hade den sysselsättningsgrad som de önskade. Detta i kombination med den nationella överenskommelsen och kommunens behov av kompetensförsörjning fick Heby kommun att börja se över hur sysselsättningsgraden skulle kunna höjas. Ett lokalt avtal tecknades med Kommunal om rätten till heltid och det nya arbetssättet tog form.

Sysselsättningsgraden ses över en gång per år
Avtalet innebär att varje medarbetare har möjlighet att önska sysselsättningsgrad en gång per år. De kan önska högre eller lägre sysselsättningsgrad. 15 procent av arbetstiden är flexibel och kan innebära att medarbetaren får tjänstgöra på en annan avdelning eller en annan arbetsplats i närområdet där behov finns och medarbetaren har fått introduktion. I första hand går medarbetaren in på sin egen arbetsplats och ersätter när arbetskamrater är lediga eller sjuka.

– Målet är att våra chefer ska lägga så smidiga scheman som är möjligt för att få så minimal rörlighet som möjligt mellan avdelningar och enheter. Vi har provat detta på Rungården i Morgongåva och där har det mest handlat om att medarbetarna har fått arbeta på olika avdelningar. På det här sättet förbättrar vi kontinuiteten för våra brukare som får möjlighet att träffa återkommande samma personal i stället för nya timvikarier, säger Björn Dahlström, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen i Heby kommun.

Många är positiva till möjligheten att påverka sysselsättningsgraden
Just nu pågår informationsträffar om det nya avtalet och det nya arbetssättet på kommunens olika vård- och omsorgsboenden. Arbetet kommer att implementeras undan för undan på varje boende. Under informationsträffarna har det framkommit både ris och ros. Många är positiva till möjligheten till ökad sysselsättningsgrad men det finns också en oro inför förändringen.

– Vi är medvetna om att den här förändringsprocessen skapar oro för vissa medarbetare medan andra tycker detta är det bästa som hänt dem. Det är en helt naturlig reaktion. Vi har beredskap att samtala i arbetsgrupperna om förändringar och hur de påverkar oss människor. Vi är skyldiga att erbjuda en högre sysselsättningsgrad till våra medarbetare och det här är vårt sätt att kunna göra det. På det här sättet får våra medarbetare chansen till bättre löne- och pensionsvillkor samtidigt som våra brukare får förbättrad möjlighet att träffa personal de känner igen, säger Björn Dahlström.

Kontakt
Björn Dahlström
Verksamhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen
0224-360 22
bjorn.dahlstrom@heby.se

Mats Jällrud
Personalchef
0224-361 50
mats.jallrud@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>