Region Uppsala erbjuder självhjälpsprogram för att hantera oro för covid-19

Nu kan du som bor i Uppsala län och känner oro över covid-19 och pandemin få hjälp till självhjälp genom ett digitalt tre-veckorsprogram.

– Det är naturligt att man oroar sig, men för vissa kan det bli ett problem i vardagen. Då kan det här hjälpa, säger Amanda Simonsson, psykolog och projektledare vid Nära vård och hälsa.
Programmet har utvecklats av forskare vid Karolinska institutet och bygger på metoden KBT, kognitiv beteendeterapi. Det genomförs på tre veckor, och sköts helt och hållet av användaren, utan medverkan av vårdpersonal.
– Programmet har visat sig vara effektivt. Enligt den studie som gjorts kände de som gått programmet mindre oro, sov bättre och fungerade bättre på arbetet. Därför ville vi införa detta i Region Uppsala, så snart det var tillgängligt för andra regioner, säger Amanda Simonsson.

Via 1177.se
Tjänsten finns tillgänglig via 1177.se och alla som är folkbokförda i Uppsala län kan ansluta sig till programmet.
– Vi tror att det är många som skulle ha nytta av det. Det behöver inte vara skadligt att oroa sig för covid-19. I små doser kan oron rentav vara bra. Det kan till exempel vara motiverande när vi ska följa myndigheternas råd och restriktioner. Men det kan också gå för långt, där man blir överdrivet orolig och avstår från att gå utomhus och andra aktiviteter, som egentligen inte är någon risk. Med hjälp av det här verktyget kan den som känner att oron har blivit ett problem få hjälp att hantera den bättre, säger Amanda Simonsson.
Hon betonar också att om man mår mycket dåligt, har stark eller allvarlig ångest och känner att man behöver mer hjälp och stöd efter att ha genomgått programmet ska man självklart kontakta vården.

Självhjälpsprogrammet vänder sig till vuxna över 18 år och är kostnadsfritt. Det finns i nuläget endast tillgängligt på svenska.

Läs mer och starta självhjälpsprogrammet för att hantera oro för covid-19

Relaterat