Region Uppsala går över till nationella rekommendationer för att förhindra smittspridning

Från och med måndagen den 17 maj går Region Uppsala tillbaka till de nationella rekommendationerna för att förhindra smittspridningen. Det innebär bland annat att barn och unga som är födda 2002  och tidigare kan delta i matcher och tävlingar en gång i veckan utomhus. Det betyder också att kampanjen för ”personlig lockdown” avslutas.

Att kampanjen avslutas och att Regionen övergår till de nationella rekommendationerna ska inte tolkas som att faran är över.

– Vi befinner oss fortfarande mitt i en pandemi och Sverige har fortfarande en förhållandevis hög smittspridning. Många är ännu inte vaccinerade. Man ska därför fortsätta att skydda sig själv och andra på samma sätt som tidigare: genom att hålla avstånd, stanna hemma och testa sig vid minsta symtom, arbeta hemifrån om man kan, bara umgås i en mindre krets och hålla god handhygien säger Anna Gillman biträdande smittskyddsläkare, Region Uppsala.

Fortsätta skydda dig själv och andra på samma sätt som tidigare:

  • genom att hålla avstånd
  • stanna hemma
  • testa dig vid minsta symtom
  • arbeta hemifrån om du kan
    umgås bara i en mindre krets
  • håll god handhygien

Relaterat