Riskerar du att falla på grund av dina mediciner?

Fallolyckor drabbar främst äldre personer. Ungefär var tredje person som är 65 år eller äldre drabbas någon gång av fall. Drygt 47 000 personer vårdas på sjukhus på grund av en fallolycka varje år och drygt 1 000 dör. Vissa mediciner ökar risken för att falla, till exempel genom att göra dig trött eller yr. Därför är det viktigt att du vet hur dina mediciner fungerar – dels var för sig, dels i kombination med varandra. Fråga din läkare eller på apoteket. Det är särskilt viktigt om du får läkemedel från flera olika läkare.

Risk att mängden läkemedel blir för hög i kroppen
Med stigande ålder förändras kroppens sätt att bryta ner och utsöndra läkemedel. Mediciner kan dröja sig kvar längre i kroppen hos en äldre person än hos en yngre. Det kan i sin tur leda till att läkemedlets effekt sitter i längre, men också till att mängden läkemedel i kroppen blir för hög. Kroppens organ är också ofta mer känsliga hos äldre, och man kan därför lättare få biverkningar av olika slag som ökar risken för att falla.

Var uppmärksam
Försök att lägga märke till hur du påverkas av dina mediciner. Anteckna gärna när du börjar med ny medicin. Anteckna också om du märker några symptom som du tror kan vara biverkningar, till exempel att du blir yr, illamående eller känner något annat obehag. Med hjälp av anteckningarna är det lättare att se om det kan finnas något samband mellan medicinen och dina upplevelser.

Det är viktigt att tala med din läkare
Berätta för din läkare om vilka läkemedel du använder – inklusive receptfria läkemedel eller naturläkemedel. Tala också om vilka symptom du har märkt och som du tror kan bero på biverkningar av dina läkemedel. Fråga din läkare om de mediciner du använder kan ge biverkningar som kan påverka din balans.

Mer information om detta hittar du i broschyren nedan.

Källa: Socialstyrelsen

Relaterat