Så jobbar vi i Heby kommun med anledning av Corona covid-19

Med anledning av Corona covid-19 har flera av våra verksamheter vidtagit en rad åtgärder och ändrat rutiner för att minimera risken för smittspridning. Här nedan kan du se hur våra olika verksamheter jobbar just nu.

Förskolan och skolan

Det här gäller för alla – både barn och vuxna 

 • Tvätta händerna ofta och nogsamt. Använd handsprit om det behövs.
 • Håll avstånd i köer, klassrum, matsalar med mera.
 • Var utomhus då det är möjligt.
 • Hosta och eller nys i armvecket.
 • Var hemma om du är sjuk!

Med anledning av att Corona fortsatt har en spridning så har våra verksamheter fortsättningsvis en rad åtgärder och ändrade rutiner för att minimera risken för smittspridning. Här nedan kan du se hur våra olika verksamheter jobbar just nu.

Rutiner 

Förskolan

 • Fler aktiviteter sker utomhus.
 • Hämtning och lämning sker i möjligaste mån utomhus. Behöver barnet lämnas tidigt tar ansvarig pedagog emot vid ytterdörren.
 • Föräldramöten, visning av förskolan, öppet hus, drop-in-fika och andra aktiviteter som samlar större grupper kommer att  göras på alternativa sätt för att säkerställa att vi inte sprider smitta.
 • Inskolningar i förskolan sker löpande utifrån rådande förutsättningar. Den som har funderingar över sitt barns inskolning är alltid välkommen att kontakta respektive verksamhets rektor.
 • Att jobba med god handhygien är en självklarhet för oss och vi förutsätter att det är lika självklart i barnens hemmiljö.

Skolan

Rutiner 

 • Lämning och hämtning på fritids/i skolan bör ske utomhus. Vårdnadshavare och andra besökare bör inte vara i skolans lokaler. Detta för att minska smittspridningen.
 • Föräldramöten, visning av skolan/fritids, öppet hus, drop-in-fika och andra aktiviteter som samlar större grupper kommer att  göras på alternativa sätt för att säkerställa att vi inte sprider smitta.
 • Simundervisningen återupptas så fort simbassängen i Heby är lagad.
 • Rasterna ska hållas utomhus så långt som möjligt.
 • Moderna språk kommer att bedrivas som vanligt på våra högstadieskolor.
 • Utvecklingssamtalen bör genomföras via Skype/telefon/utomhus.
 • Verksamheterna är utomhus när vädret så tillåter möjligt.
 • Vi glesar ut våra lokaler/klassrum så långt vi kan, håller avstånd , tvättar händerna noggrant med tvål och vatten före varje lektion samt har handsprit i klassrummen till de äldre eleverna där inte tvättmöjligheter finns i klassrummen.
 • I matsalen sprider vi ut lunchtillfällena mer och sitter så glest som vi har möjlighet till.
 • Vi fortsätter i stor utsträckning med att ha digitala möten, men fysiskt kan fungera vi särskilda tillfällen om den som ansvarar för mötet vidtar vissa åtgärder för att minska smittspridning.
 • Vi kommer även fortsättningsvis vara restriktiva gällande elevers ledighet utanför skolloven.
 • Om smittläget inte ökar kommer eleverna i årskurs 7 och 8 erbjudas en veckas prao under höstterminen -21.
 • Vi uppdaterar ständigt informationen om det kommer nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten eller andra myndigheter.

Skolskjuts
Busschaufförerna vädjar till eleverna att de ska hålla avstånd till varandra även i busskön när de väntar på bussen samt att alla ska sitta ner på sin plats och vara fastspända med bussbältet.

_______________________________________

Vård- och omsorg

På våra äldreboenden
Heby kommun har en besöksrutin för att säkerställa att besök på våra boenden sker på ett så säkert sätt som möjligt och samtidigt blir så bra som möjligt. Rutinen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Socialstyrelsens riktlinjer. Om du vill besöka en närstående på något av våra boenden kontaktar du det aktuella boendet så får du mer information om hur ditt besök kommer att gå till.

Våra Mötesplatser för seniorer är stängda fram till åtminstone 15 september 2021. Under tiden som Mötesplatserna är stängda finns en samtalslinje dit alla över 65 år är välkomna att ringa vardagar, klockan 10.00-12.00. Telefonnummer till denna är 0224-362 27 och 0224-363 67.

För besök på våra boenden gäller från augusti 2021:

 • att du ringer aktuell avdelning eller boende och bokar ditt besök.
 • att du är frisk utan förkylningssymtom.
 • att du håller avstånd.
 • att du tvättar och spritar händerna före och efter besök.

Boendena kan komma att stängas tillfälligt om utbrott av Corona covid-19 skulle ske. Stort tack för att du som besökare samverkar med oss och visar hänsyn!

Rutiner vid misstänkt eller konstaterad smitta

Hygienrutiner
Heby kommun har rutiner för att säkerställa att medarbetare arbetar på ett säkert sätt för att minska risken för smittspridning vid vård av misstänkt eller bekräftad sjukdom av Covid-19. Grunden för att minimera risken för smittspridning är de basala hygienrutinerna som bland annat innebär god handhygien, arbetskläder och den skyddsutrustning som situationen kräver. Rutinen följer de riktlinjer som Smittskydd och Vårdhygien i Region Uppsala tagit fram. Rutinen omfattar allt arbete på vård- och omsorgsboenden, ordinärt boende (hemtjänst) och LSS/gruppboenden.

Vid misstanke om att en brukare är smittad
Om misstanke finns att brukare är smittad av Corona covid-19 beslutas om provtagning av läkare. Fram till dess att provsvar kommer vårdas brukaren efter de rutiner som finns vid bekräftad smitta.

Vid misstänkt/konstaterad smitta i verksamhet
Berörda medarbetare får information om detta för att kunna arbeta enligt säkerställda rutiner. Det innebär bland annat att brukaren hålls avskild från andra brukare och att personalen använder den skyddsutrustning som krävs i omvårdnaden. Vid misstänkt eller bekräftad smitta införs så kallad kohortvård vilket innebär att en liten grupp personal vårdar den smittade brukaren och vårdar inte övriga brukare. Vi ser också över möjligheten att vårda smittade brukare på samma plats för att säkra och effektivisera kohortvården ytterligare.

Vid konstaterad smitta är det också, på grund av patientsekretessen, brukaren själv som kontaktar sina anhöriga. Heby kommun följer dock givetvis de ordinarie rutiner för hur information till anhöriga hanteras på gruppboenden och vård- och omsorgsboende utifrån hälsotillstånd och samtycke.

________________________________________

Kultur- och fritidsenheten

Vi uppmanar alla våra besökare och kunder att:

 • stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.
 • tvätta händerna ofta och noggrant.
 • hålla avstånd till andra besökare och till personal.
 • vara uppmärksam på information som finns uppsatt i våra lokaler och respektera avgränsningar i våra utrymmen.

I våra lokaler:

 • desinficerar vi flera gånger dagligen allmänna ytor som diskar, tangentbord, bord och träningsredskap.
 • finns angivna maxantal för hur många som får vara i lokalen samtidigt.
 • finns fortsatt plexiglas, avståndsmarkeringar på golv och handsprit.

Biblioteken
Biblioteken öppnar med vanliga öppettider onsdag 1 september. Då öppnar också meröppet.

Heby Arena
Heby Arena öppnar måndag 23 augusti. Observera att simbassängen tyvärr är ur funktion just nu.

Kultur och aktivitet för unga
Aktiviteter för barn och unga är öppna. Vi fortsätter att arbeta med utomhusaktiviteter i hög grad. Vi uppmanar alla vårdnadshavare att hämta/lämna utomhus.

Musikskolan
Musikskolans undervisning är igång med anpassningar. Vi uppmanar alla vårdnadshavare att hämta/lämna utomhus.

Föreningslivet
Våra sport- och idrottshallar öppnar för föreningsverksamhet måndag 23 augusti.

Seniorverksamhet
Vår gruppverksamhet riktad specifikt till seniorer är fortsatt stängd, åtminstone fram till 15 september.

Frågor om hur kultur- och fritidsenheten arbetar med anledning av Corona covid-19? Kontakta TF enhetschef Peter Jansson 0224-360 46 eller förvaltningschef Åsa Nylander 0224-361 80