Så jobbar vi i Heby kommun med anledning av Corona covid-19

Med anledning av Corona covid-19 har flera av våra verksamheter vidtagit en rad åtgärder och ändrat rutiner för att minimera risken för smittspridning. Här nedan kan du se hur våra olika verksamheter jobbar just nu.

Förskolan

Vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Det allra viktigaste just nu är att hålla barnen hemma om de har symtom som feber, hosta, förkylningssymtom, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller andningssvårigheter. Barn som har varit sjuka ska vara symtomfria i minst 48 timmar innan de återvänder till förskolan. Om du som vårdnadshavare har symtom eller är sjuk är det mycket viktigt att du inte kommer till förskolan för att hämta eller lämna ditt barn.

Nya rutiner som gäller just nu: 

 • Personalen lägger upp all mat till barnen.
 • Fler aktiviteter sker utomhus.
 • Hämtning och lämning sker utomhus. Behöver barnet lämnas tidigt tar ansvarig pedagog emot vid ytterdörren.
 • Föräldramöten, visning av förskolor, öppet hus, drop-in-fika, sommaravslutningar och andra aktiviteter som samlar större grupper är tillsvidare inställda.
 • Inskolningar i förskolan sker löpande utifrån rådande förutsättningar. Den som har funderingar över sitt barns inskolning är alltid välkommen att kontakta respektive verksamhets rektor.
 • Att jobba med god handhygien är en självklarhet för oss och vi förutsätter att det är lika självklart i barnens hemmiljö.

Skolan

Vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Det allra viktigaste just nu är att hålla barnen hemma om de har symtom som feber, hosta, förkylningssymtom, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller andningssvårigheter. Barn som har varit sjuka ska vara symtomfria i minst 48 timmar innan de återvänder till skola/fritids. Om du som vårdnadshavare har symtom eller är sjuk är det mycket viktigt att du inte kommer till skolan/fritids för att hämta eller lämna ditt barn.

Vi följer de riktlinjer som Regionens smittskyddsläkare ger samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att barn som är friska ska gå i skolan och förskolan.

Nya rutiner som gäller just nu:

 • Lämning och hämtning på fritids/i skolan ska ske utomhus. Vårdnadshavare och andra besökare bör inte vara i skolans lokaler. Detta för att minska smittspridningen.
 • Föräldramöten, visning av skolan/fritids, öppet hus, drop-in-fika, sommaravslutningar och andra aktiviteter som samlar större grupper är tillsvidare inställda eller görs på alternativa sätt. Mer information om skolavslutningar kommer längre fram.
 • Då ”besökare” inte får vistas i onödan i skolans lokaler måste överlämningar ske utifrån rådande förutsättningar. Andra rutiner än vanligt måste tillämpas som till exempel vid inskolning/överlämning som endast får ske utomhus tillsammans med överlämnande pedagoger eller de pedagoger som ska möta eleverna till hösten. De blivande eleverna får endast besöka lokalerna under förutsättning att de ordinarie eleverna inte är på plats för att få se var de ska vara under höstterminen. Detta kan eventuellt kompletteras med foton och film. Den som har funderingar över sitt barns överlämning under våren är alltid välkommen att kontakta respektive verksamhets rektor.
 • Utvecklingssamtalen bör genomföras via Skype/telefon eller utomhus om vårdnadshavare är med. Prioritet på utvecklingssamtal med de elever som ska gå till annan skola eller byta stadium.
 • Verksamheterna är utomhus när så är möjligt.
 • Vi glesar ut våra lokaler/klassrum så långt vi kan, håller avstånd, tvättar händerna noggrant med tvål och vatten före varje lektion samt har handsprit i klassrummen till de äldre eleverna där inte tvättmöjligheter finns i klassrummen.
 • Vi sprider ut lunchtillfällena mer och tejpar upp avståndsmarkeringar i och utanför matsalen fram till där man tar maten. Ett förslag är också att servera enklare maträtter som eleverna kan ta med sig och äta på annan plats, helst utomhus.
 • Vi uppdaterar informationen om det kommer nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten eller andra myndigheter.

Vård- och omsorg

Vi har besöksrutiner på våra vård- och omsorgsboenden sedan den 1 oktober. Om du vill besöka en närstående på något av våra boenden kontaktar du det aktuella boendet så får du mer information om hur ditt besök kommer att gå till. Våra Mötesplatser för seniorer är stängda tillsvidare. Under tiden att Mötesplatserna är stängda finns en samtalslinje dit alla över 65 år är välkomna att ringa vardagar, klockan 10.00-12.00. Telefonnummer till denna är 0224-362 27 och 0224-363 67.

Rutiner vid misstänkt eller konstaterad smitta

Hygienrutiner
Heby kommun har rutiner för att säkerställa att medarbetare arbetar på ett säkert sätt för att minska risken för smittspridning vid vård av misstänkt eller bekräftad sjukdom av Covid-19. Grunden för att minimera risken för smittspridning är de basala hygienrutinerna som bland annat innebär god handhygien, arbetskläder och den skyddsutrustning som situationen kräver. Rutinen följer de riktlinjer som Smittskydd och Vårdhygien i Region Uppsala tagit fram. Rutinen omfattar allt arbete på vård- och omsorgsboenden, ordinärt boende (hemtjänst) och LSS/gruppboenden.

Vid misstanke om att en brukare är smittad
Om misstanke finns att brukare är smittad av Corona covid-19 beslutas om provtagning av läkare. Fram till dess att provsvar kommer vårdas brukaren efter de rutiner som finns vid bekräftad smitta.

Vid misstänkt/konstaterad smitta i verksamhet
Berörda medarbetare får information om detta för att kunna arbeta enligt säkerställda rutiner. Det innebär bland annat att brukaren hålls avskild från andra brukare och att personalen använder den skyddsutrustning som krävs i omvårdnaden. Vid misstänkt eller bekräftad smitta införs så kallad kohortvård vilket innebär att en liten grupp personal vårdar den smittade brukaren och vårdar inte övriga brukare. Vi ser också över möjligheten att vårda smittade brukare på samma plats för att säkra och effektivisera kohortvården ytterligare.

Vid konstaterad smitta är det också, på grund av patientsekretessen, brukaren själv som kontaktar sina anhöriga. Heby kommun följer dock givetvis de ordinarie rutiner för hur information till anhöriga hanteras på gruppboenden och vård- och omsorgsboende utifrån hälsotillstånd och samtycke.

Kultur- och fritidsenheten

Biblioteken

Biblioteken är öppna med anpassade tider från måndag 1 februari. Det går fortfarande bra att låna litteratur och tidskrifter via ”take away”. Läs mer om vad det innebär här. Viktigt att tänka på att bara besöka biblioteken om det är nödvändigt, och att hålla ditt besök så kort som möjligt. Meröppet är stängt tills vidare.

Heby Arena

Heby Arenas simhall och gym är stängda tills vidare. Sporthallarna är tillgängliga för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet för barn och unga födda 2002 och senare. Vi uppmanar personer födda 2001 och tidigare att träna utomhus.

Kultur och aktivitet för unga

Aktiviteter för barn och unga är öppna sedan måndag 1 februari. På våra ungdomsmötesplatser gäller maxantal. Vi fortsätter att arbeta med utomhusaktiviteter i hög grad.

Musikskolan

Musikskolans undervisning är igång med anpassningar.

Föreningslivet

Våra sport- och idrottshallar är tillgängliga för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet för barn och unga födda 2002 och senare. Vi uppmanar personer födda 2001 och tidigare att träna utomhus.

 

Frågor om hur kultur- och fritidsenheten arbetar med anledning av Corona covid-19? Kontakta enhetschef Joakim Lundin 0224-360 46 eller förvaltningschef Åsa Nylander 0224-361 80