Djur

Kommunen
Djur som inte är sällskapsdjur, hundar och katter, miljöskydd, ormar, skadedjur, skyddsjakt, tillsynsavgifter, djurhållning, kemisk bekämpning och miljöfarlig verksamhet

Sala och Heby kommuner har en gemensam bygg- och miljöförvaltning. Kontoret finns i kommunhuset i Sala. Kontoret nås genom kontaktcentret i Sala: 0224 – 74 70 00. En dag i veckan finns handläggare från förvaltningen i Medborgarservice/kommunkontoret i Heby, se information till höger.

Bygg och miljö Sala-Heby har verksamhetsansvar för myndighetsutövningen enligt bland annat plan- och bygglagen och miljöbalken. Enhetens tjänstemän jobbar med bl.a. miljöskydd, hälsoskydd, naturvård, livsmedel, bygglov, bygganmälan och bostadsanpassning.

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontroller på regional och lokal nivå. Misstänker du att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Kontakta länsstyrelsen om du misstänker att ett djur inte sköts på rätt sätt. Om situationen är akut och det inte går att nå länsstyrelsen ska du kontakta polisen.

Relaterat

Miljöenheten
byggmiljo@sala.se
0224-74 70 00 (växel)
Bygg och miljö, Sala-Heby
Handläggare från miljöenheten finns på
Medborgarservice/kommunkontoret
Tingsgatan 11, Heby
(Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsärenden)
torsdagar kl 9.00-12.00 och 13.00-15.00

Länsstyrelsen
010 22 33 000 (växel)
uppsala@lansstyrelsen.se

112
Nödnummer vid akuta hot om liv, egendom och miljö

114 14
Nummer till polisen vid icke akuta händelser.