Djur

Kommunen ansvarar för djur som inte är sällskapsdjur, hundar och katter, miljöskydd, ormar, skadedjur, skyddsjakt, tillsynsavgifter, djurhållning, kemisk bekämpning och miljöfarlig verksamhet.

Sala och Heby kommuner har en gemensam bygg- och miljöförvaltning. Kontoret finns i kommunhuset i Sala. Kontoret nås genom kontaktcentret i Sala: 0224–74 70 00. En dag i veckan finns handläggare från förvaltningen i Medborgarservice/kommunkontoret i Heby, se information till höger.

Bygg och miljö Sala-Heby har verksamhetsansvar för myndighetsutövningen enligt bland annat plan- och bygglagen och miljöbalken. Enhetens tjänstemän jobbar med bland annat miljöskydd, hälsoskydd, naturvård, livsmedel, bygglov och bygganmälan.

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontroller på regional och lokal nivå. Misstänker du att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Kontakta länsstyrelsen om du misstänker att ett djur inte sköts på rätt sätt. Om situationen är akut och det inte går att nå länsstyrelsen ska du kontakta polisen.

Kommunjägare
Det finns jägare som kan kontaktas angående skadat vilt eller vilt som utgör olägenheter i tätbebyggt område. Leif Lennartsson har tillstånd att avlossa skott i tätbebyggt område, han tar ärenden i norra delen av kommunen, han nås på: 070 326 11 59. Tomas Hamrin – har eftersök på trafikskadat vilt och har tillstånd att avlossa skott i tätortsbebyggelse i Heby kommun, han tar ärenden i södra delen av kommunen, han nås på: 0224–320 54.

Relaterat

Kontakt

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel)
byggmiljo@sala.se
Bygg och miljö, Sala-Heby

Handläggare från miljöenheten finns på
Medborgarservice/kommunkontoret
Tingsgatan 11, Heby
(Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsärenden)
torsdagar 9.00–12.00 och 13.00–15.00

Länsstyrelsen
010-22 33 000 (växel)
uppsala@lansstyrelsen.se
Nödnummer vid akuta hot om liv, egendom och miljö
112

Nummer till polisen vid icke akuta händelser.
114 14