Energi och klimat

Sol och moln

Vår energianvändning påverkar miljön och klimatet. Det är därför viktigt att noga fundera över de val man gör när man använder energi, och hur man kan minska sin miljö- och klimatpåverkan.

Mål för klimat och energi:

Mål 2020:

 • Utsläppen av växthusgaser i Sverige minskar med 40% jämfört med 1990. Läs mer på riksdagens hemsida.

Mål 2030:

ENERGI

 • Energi för uppvärmning i Heby, uppgår till 1 486 GWh och all energi är från förnybara och lokala energikällor
 • Den totala energiproduktionen i Heby är ca 350 GWh
 • En total elenergiproduktion i Heby på 190 GWh, varav ca 60 GWh skall försäljas på årsbasis
 • Ca 10 % av all använd energi är nyttjande av spillvärme – Läs mer i Heby kommuns energiplan
 • För Sverige finns ett mål om 50% effektivare energianvändning jämfört med 2005. Läs mer på regeringens hemsida.

TRANSPORTER I SVERIGE

 • Minska utsläppen av inhemska transporter med 70% från 2010
 • Minska utsläppen från vägtrafiken med 80% från 2010
 • Transportsektorns energianvändning ska till drygt hälften vara med lokalt ursprung och förnybar energi

Läs mer om Sveriges Handlingsplan Agenda 2030 här

 

Mål 2045 I SVERIGE:

 • Inga nettoutsläpp av växthusgaser och 100% förnybar elproduktion
 • Utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium vara minst 85% lägre än utsläppen 1990

Detta kan du läsa mer om här.

Klimatförändringens konsekvenser och hur samhället kan agera för att motverka negativa effekter beskrivs i en handlingsplan från länsstyrelsen som finns att ladda ner här.

 

Kontakt

Lina Salomonsson
Miljöstrateg
0224-361 20
lina.salomonsson@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>