Indirekta klimatutsläpp- den stora frågan?

Indirekta utsläpp från konsumtion, resor och importerad mat

Sveriges klimatpåverkande utsläpp från import utgör en betydande och växande andel av rikets totala utsläpp.

Oftast tänker vi på direkta utsläpp, till exempel från transporter, svensk industri, fjärrvärme och avfall. Men det finns också en stor andel utsläpp från indirekta källor. Produktionen av varor och tjänster för svenska hushåll ger stora utsläpp av växthusgaser i andra länder. När vi strävar efter att minska utsläppen måste vi komma ihåg att tänka på vår konsumtion av prylar, elektronik, kläder, livsmedel, internationella flygresor, internationell sjöfart, exporterande företag och investeringar med mera.

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp:

År 2015 ägde 65% av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser rum i andra länder.

Utsläppen från inhemsk konsumtion har minskat med cirka 30 procent över tid, men utsläppen som vår konsumtion genererar i andra länder har ökat med cirka 50 procent. Utsläppsnivån från konsumtion är därför ganska stabil över tid, med en minskning 2009 som ett resultat av den finansiella krisen.

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-Sverige-och-andra-lander/

 

Hushållens konsumtion:

I framtiden får vi inte släppa ut mer än ett till två ton växthusgaser per person och år för att inte förvärra klimatsituationen. I dagsläget orsakar vi mer än fem till tio gånger så mycket, och en stor del av dessa utsläpp sker som sagt i andra länder än Sverige.

Om vi tittar på de svenska hushållens utsläpp från konsumtion så utgör utsläpp i andra länder 59% av totala utsläpp (2015). Detta inkluderar konsumtionsområdena livsmedel, boende, transport, kläder, skor och övrigt.

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Klimat-vaxthusgasutslapp-fran-svensk-konsumtion-per-person/

 

Flygresor:

En stor del av våra utsläpp utomlands kommer från flygning, och våra flygresor runt om i världen påverkar klimatet lika mycket under ett år som hela den svenska personbilstrafiken. Dessutom ökar utsläppen från flygandet till skillnad från utsläppen från nästan alla andra samhällssektorer där de minskar, och trots att utsläppen per personkilometer för flyg har minskat med 37 % mellan 1990 och 2014 (Chalmers tekniska högskola)  

 

När vi flyger är det viktigt att överväga antalet mellanlandningar och flyglängd eftersom de påverkar flygresans klimatpåverkan. Den största bränsleåtgången för en flygresa är i regel vid start och landning. När man jämför en kort och lång resa, kommer en kort flygresa att ha mycket större klimatutsläpp från start och landning i relation till hela resan.

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Klimat-antal-flygresor-per-invanare/

Matvanor:

Våra matvanor är betydelsefulla för att minska klimatpåverkan. De direkta utsläppen från Sveriges jordbruk har minskat över tid, men eftersom nästan 50% av det kött som konsumeras i Sverige idag importerat så sker utsläppen istället i de länder där maten produceras.

Svensk konsumtion och produktion av köttprodukter

Källa: Jordbruksverket
Källa: Jordbruksverket

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Klimatneutralt-Sverige/Jordbruk/

 

Lokala initiativ i Heby kommun:

I Heby finns det några initiativ för att minska våra egna utsläpp, minskar luftmiljöerna och inte förlita sig på importen.

Second hand affärer:

Fokus på närproducerat mat:

För att minska vårt klimatavtryck kan man välja land- eller havsbaserade alternativ till flygresor. Till exempel finns det många tågalternativ i hela Europa:

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>