Räkna på din klimatpåverkan

FlygplanSemesterkalkylator och resakalkylator

I Heby kommun kommer 41,9% av våra direkta utsläpp av koldioxid från transporter (2015). I detta inkluderas inte våra internationella flygresor och semester. Svenskarnas flygresor utomlands har ökat med över 4 % per år sedan 2010. Detta har resultera i lika stora utsläpp av växthusgaser som allt Sveriges bilkörande tillsammans.

För att vi ska klara våra klimatmål behöver vi att minska våra utsläpp med 80 % inom några decennier. Det är därför viktigt att vara medveten om våra personliga utsläpp.

tågMed hjälp av semesterkalkylatorn och webbplatsen klimatsmartsemester.se kan vi räkna ut hur stor påverkan en resa med bil, buss, tåg eller flygplan har på klimatet och få klimatsmarta semestertips.

Tjänsten kommer från Västra Götalandsregionen, Klimat 2030, Göteborgs universitet, Chalmers, Turistrådet Västsverige, Göteborgs Stad, Göteborg & Co samt Mistra Urban Futures och Mistra Sustainable Consumption

Klimatkalkylator
Vilken är din personliga påverkan på planeten?

bussHur lever du? Vad kan du ändra? Testa här med Klimatkalkylatorn från WWF och Stockholm Environment Institute:

https://www.klimatkalkylatorn.se

Exempel, om man åker bil varje veckodag från Uppsala till Heby under ett år (exklusive semesterledighet) är det 236 % av den totala klimatpåverkan per år och person som vi behöver komma ner till för att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 2°C

Och om åker till ett hotell i Thailand med en familj av 4 personer för en vecka är det 142 % per år och person.