Solel

För närvarande pågår ett stort omställningsarbete i världen och i Sverige mot ett fossilfritt samhälle. Solel är en av de komponenter som kan bidra till uppfyllandet av dessa mål, då solen har en mycket stor potential som energikälla. Betydelsen och utbudet av den förnyelsebara energin växer i världen och solkraft tar täten.  Från 1990 till 2016 har produktionen av solkraften ökat från 19 GWh till 218 283 GWh, vilket innebär en årligen ökning med ca 43,3 %.  Utsikterna för solel är goda och 30 000 solpaneler förväntas globalt att installeras varje timme, inom de kommande fem åren.Solelanläggning

Solel är inte bara viktigt utifrån ett energi- och klimatperspektiv, branschen som sådan innebär också arbetstillfällen. Idag är ca 700 personer verksamma inom solelsbranschen där modulproduktion samt försäljning och montering av solceller är exempel på arbeten inom branschen. Sysselsättningsgraden ökar i takt med efterfrågan på solceller och i Tyskland, som är i framkant för solel i Europa, är ca 130 000 personer verksamma inom branschen. LRF har genomfört en undersökning som visar att en omställning till förnybar energi i Sverige skulle kunna leda till att ca. 10 000 nya arbetstillfällen, varav en del då skulle uppstå inom solel. Texten kommer från sidan http://www.framtidenssolel.se/  som har mycket information om just solel. Sidan drivs i ett projekt som heter Framtidens solel i Östra Mellansverige där Heby kommun är med.

Hur ser det ut med solelen i Uppsala län då? Jo, för Heby kommun ser det strålande ut! Vi har högst installerad watt per person i länet och i länken här nedanför kan du läsa mer om detta.

Solel i Uppsala län

Men solelen ger fortfarande mindre än 1% av Sveriges el, så det finns mycket kvar att göra!

Företagare, föreningar och organisationer som är intresserade av solel kan läsa mer i denna broschyr: Producera egen el med solceller_2018

Projektet Framtidens solel har också tagit fram åtta informationsfilmer med mycket information, och här finns nio presentationer/föredrag med en massa bra information.

Det finns en rad olika stöd att söka, bland annat finns ett stöd att söka från Länsstyrelsen för installation av solceller och Jordbruksverket har också ett investeringsstöd för förnybar energi.

Frågor om bygglov hanteras av Byggenheten i Sala. Kontakta dem på 0224-747000 eller byggmiljo@sala.se

Information om vad som gäller för solpaneler och solvärme i Sala och Heby finns i här.

 

Relaterat

Kontakt

Frågor om bygglov
0224- 74 70 00
byggmiljo@sala.se

Energi- och klimatrådgivning
018 – 727 47 24
energiradgivning@uppsala.se

Frågor om kommunens arbete med sol
Lina Salomonsson
Miljöstrateg
0224-361 20
lina.salomonsson@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Comments are closed.