Folkhälsa och trygghet

Folkhälsa är det allmänna hälsotillståndet i en befolkning, som till exempel i Heby kommun. Folkhälsoarbete utgår från de faktorer i samhället och i människors levnadsförhållanden som bidrar till hälsa och ohälsa. Övergripande mål för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

De elva målområdena för folkhälsa

 • Delaktighet och inflytande i samhället
 • Ekonomisk och social trygghet
 • Trygga och goda uppväxtvillkor
 • Ökad hälsa i arbetslivet
 • Sunda och säkra miljöer och produkter
 • En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Gott skydd mot smittspridning
 • Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
 • Ökad fysisk aktivitet
 • Goda matvanor och säkra livsmedel
 • Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>