Hur mår Heby kommuns invånare?

Utdrag ur Heby kommuns välfärdsbokslut 2013
Heby kommuns invånare är trygga i sina bostadsområden och har gott förtroende för polisen.

Ungdomar i årskurs 7 och 9
Sammanfattningsvis mår Heby kommuns ungdomar i årskurs 7 och 9 rätt bra. Majoriteten trivs bra i skolan och de har en ljus framtidstro. Likså är majoriteten trygga i sin närmiljö. Många av eleverna är fysiskt aktiva. Överlag mår pojkar bättre än flickorna.

Bokslutet gör oss uppmärksamma på nedanstående punkter, i jämförelse med ungdomar i årskurs 7 och 9 i Uppsala län

  • Färre ungdomar i Heby kommun som känner sig trygga med sin cykel- och gångväg till skola.
  • Större andel ungdomar har provat/använder alkohol och tobak.
  • Större andel ungdomar i årskurs 9 har använt nätdroger.
  • Trots att många ungdomar är fysiskt aktiva har övervikt och fetma ökat.

Vuxna
I den vuxna befolkningen kan vi se att kvinnors hälsotillstånd är bättre än männens. Ohälsotalet har sjunkit både hos männen och kvinnorna. Det är större andel vuxna som aldrig druckit alkohol i Heby kommun jämfört med länet. Utbildningsnivån har höjts. Vanligast är grundskole- och gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå.

  • Kvinnor drabbas oftare arbetsskador och har fler ohälsodagar än männen.
  • Män arbetar oftare i bullrig miljö än kvinnor.
  • Den fysiska aktiviteten har minskat och övervikt och fetma har ökat för båda könen.
  • Spelmissbruket har ökat.
  • Andelen dagligrökare och andelen blivande mödrar som röker är högre jämfört med länet.

Välfärdsbokslut har tagits fram under åren 2001, 2005, 2009 och 2013. Nedan kan du läsa hela välfärdsbokslutet 2013.

Ett välfärdsbokslut är en bred beskrivning och analys av verksamhetens utfall i ett välfärdsperspektiv, d v s hur mår Heby kommuns invånare på befolkningsnivå.

Välfärdsbokslutet är i första hand ett underlag för politikernas val av åtgärder för att påverka och styra verksamheten så att utvecklingen går åt önskvärt håll.

Som underlag för att ta fram välfärdsbokslutet för Heby kommun har följande källor använts: Liv & hälsa vuxen, Liv & hälsa ung, SCB, Rädda Barnen, Försäkringskassan och Arbetsmarknadsverket.

Välfärd är ”en samlad benämning på människors levnadsförhållanden och där beskrivningen av människors välfärd om regel bygger på en redovisning av deras ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden, arbetsförhållanden etc.

Folkhälsa är det allmänna hälsotillståndet i en befolkning i till exempel Heby kommun.

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp (Världshälsoorganisationen, WHO)

Relaterat

Kontakt
Närvårdskoordinator
Eva-Linnea Eriksson
0224-361 40
eva-linnea.eriksson@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>