Detaljplan

Tärnsjö detaljplan

Vid betydande förändringar av ett område upprättas en detaljplan. Förändringar som kan föranleda en sådan är exploatering eller att markanvändningen ändras på annat sätt. I en detaljplan regleras var bebyggelse får ske, var det ska vara parkmark, vatten, gata och så vidare. Den kan även bestämma vilken typ av bebyggelse som är tillåten och hur denna ska utformas. En detaljplan omfattar ett begränsat område, exempelvis ett eller några kvarter, och upprättas främst i de tättbebyggda delarna av kommunen.

Initiativet till att upprätta en detaljplan kan komma från markägare och exploatörer men även från politiskt håll när frågor som exempelvis ledningsförsörjning, vägdragningar eller byggnationer av allmännyttiga verksamheter kräver en förändrad markanvändning.

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument och används i bland annat bygglovsprocessen. Om du ska köpa en tomt i kommunen är det bra att undersöka vad detaljplanen säger om området. Då kan du få svar på om det är möjligt att bygga ut, bygga nytt, stycka av mark mm.

Vill du ansöka om upprättandet av en ny detaljplan eller en ändring i en befintlig detaljplan? Använd blanketten för ansökan om planändring under ”Relaterat” nedan. Viktigt! Läs först igenom informationen om detaljplaner och planbesked på sidan om detaljplaner innan ni skickar in en ansökan!
Har du frågor gällande att upprätta en ny detaljplan, detaljplaneändringar eller andra frågor om detaljplaner, kontakt Mark- och planeringsenheten, 0224-360 00 eller detaljplanering@heby.se.

Relaterat

Kontakt

Mark- och planeringsenheten
0224-360 00
detaljplanering@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>