Antagna detaljplaner

Följande detaljplaner antogs under år 2021:

 • DPä 386 Västerlövsta-Nordsjö 2:84

Följande detaljplaner antogs under år 2020:

 • DP 391 Del av Morgongåva 15:14 (laga kraft 2021)
 • DPä 374 Wåhlsteds
 • DPä 392/276 Nasaret 5
 • DPä 379/92 Lättharven 4
 • Gamla Frälsningsarmén, DP 375
 • Vård- och omsorgsboende i Heby, DP 387
 • Rävsjöbäcken, DP 370

Följande detaljplaner antogs under år 2019:

 • ”Företagsparken”, DPä 378
 • ”Fredrikslund”, DP 372

Följande detaljplaner antogs under år 2018:

 • ”Lilla Ramsjö 2:1”, DP 371
 • ”Sjukhustomten – ändring II”, DPä 380

Följande detaljplaner antogs under år 2017:

 • ”Heby torg”, DP 308
 • ”Sjukhustomten”, DPä 369
 • ”Grenadjären”, DP 365
 • ”Posthuset i Harbo”, DPä 361
 • ”Västerlövsta-Nordsjö 8:4”, DPä 367
 •  ”Marbäck 1:4 med flera”. DP366

Följande detaljplaner antogs under år 2016:

 • ”Härvstaområdet”, DP 344
 • ”Del av Harbo-Smedsbo”, DPä 364
 • ”Kyrkvreten 5”, DPä 363
 • ”Del av Snesholm 1:16”, DP 357

För planhandlingar, se respektive plan längst ner på sidan.

Följande detaljplaner antogs under år 2015:

 • ”Område vid kyrkan” – Hov 73:1, DP/ä/253/343
 • ”Fredsbacken” – Hov 49:1, DP/ä 329/349
 • ”Diken 1:51 och 1:52”, DP/ä 225/351
 • ”Tärnsjö centrum II”, DP/ä 74/350
 • ”Lilla Ramsjö 2:1”, DP 342
 • ”Sjukhustomten 1:1 med flera”, DP 345
 • ”Morgongåva, norra delen”, DP/ä 35/352

Antagna detaljplaner 2018-2021. Klicka på bilden så får du upp den i större format.