DP 308 Heby torg

DP 308 Heby torg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljplanen för Heby torg vann laga kraft 2017-03-30.

 

 

Planens syfte är att ge planstöd för till- och nybyggnad av bostäder och utökning av befintligt gruppboende och samlingslokal. Planen syftar också till att ge utökad möjlighet för verksamheter i byggnaders bottenplan samt möjliggöra för en ny utformning av torgyta och gaturum. Planen var ute på samråd hösten -15, en sammanställning av de inkomna yttrandena finns nedan.Planen var ute på utställning mellan 7 juli – 24 augusti.

Planhandlingarna godkändes av kommunstyrelsen 27 september 2016.

Planhandlingarna antogs av Kommunfullmäktige 1 november 2016.

Planhandlingarna finns tillgängliga i länkarna nedan.

 

 

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>