Dpä 363 Kyrkvreten 5

Karta planområdet

Kultur- och fritidsenheten Heby kommun har ansökt om planändring för fastigheten Kyrkvreten 5. Planändringen syftar till att möjliggöra för biblioteket att flytta in i gamla apotekets lokaler bredvid Åbagarn.

Planändringen antogs den 23 augusti och vann laga kraft den 16 september.

Planhandlingarna hittar ni nedan under ”Relaterat”.

 

Relaterat