Dpä 369 Sjukhustomten

Syftet med upprättandet av detaljplaneändringen är att justera den punktprickade marken på del av fastigheten.

Det ska även ges möjlighet till bostad i en äldre kontorsbyggnad.

Samrådstid är 30 januari 2017 till 21 februari 2017.

 

Planen vann laga kraft 21 maj.

Relaterat