DP 372 Fredrikslund (Heby 3:24 och Heby 3:17)

 

Detaljplanen för Fredrikslund vann laga kraft 2019-02-12

DP 372 FredrikslundPlanens syfte är att möjliggöra byggnation av LSS-boende på fastigheterna.

Planen var ute på samråd mellan 2018-05-14 till 2018-06-11 och på granskning mellan 2018-09-18 till 2018-10-09.
Planförslaget godkändes av Kommunstyrelsen 22 januari 2019 (Ks § 10) och antogs av Kommunfullmäktige 12 februari 2019 (KF § 16).

Planhandlingar nås via länkarna här nedanför.

Relaterat

Kontaktperson

Mark och planeringsenheten, Mikael Byström
Tel: 0224-36184
E-post: Mikael.Bystrom@heby.se