DPä 378 Företagsparken

Förlängning av genomförandetid och ändring av del av detaljplan av
Del av Morgongåva, Norr om järnvägen, DPä 286/378, Morgongåva 16:1.
Morgongåva tätort, Heby kommun, Uppsala län

Kommunstyrelsen i Heby kommun har antagit ovanstående förslag till ändring   av detaljplan, upprättat 27 september 2019.

Beslutet togs den 15 oktober 2019.

Justering av protokollet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 18 oktober 2019.

Relaterat

Kontakt

Mikael Byström
Mark och planeringsenheten
0224-361 84
mikael.bystrom@heby.se