DPä 380 Del av Sjukhustomten 1:3 och Hov 10:3

Ändring av del av detaljplan för Sjukhustomten, del av Sjukhustomten 1:3 och Hov 10:3, DPä 345/369/380 

Syftet med planändringen var att korrigera prickmark, byggrätt och bestämmelser som inte genomfördes i DPä 369. Planen var ute på samråd mellan 2018-09-14 – 2018-10-05, och på granskning mellan 2018-11-01 – 2018-11-22.

Planhandlingarna antogs av kommunstyrelsen 4 december 2018.

Planen vann laga kraft 3 januari 2019.

Relaterat