Dpä 341/364 Harbo-Smedsbo

Planen antogs i maj 2016 och vann laga kraft den 19 juli 2016.

Fastighetsägaren till Harbo-Smedsbo 1:35 har ansökt om planändring över fastigheten Harbo-Smedsbo 1:35. Planändringen syftar till att öka byggrätten

Relaterat