DP 362 söder om Vittinge skola

Planintressenten Skattmansö fastigheter AB vill ta fram en ny detaljplan för området för att möjliggöra för industriverksamhet.

DP 362 söder om Vittinge skola

Kontakt

Erik Mörtsell
Mark och planeringsenheten
0224-362 80
erik.mortsell@heby.se