DP 365 Grenadjären

Grenadjären DP 365

 

 

 

 

 

 

 

 

Det aktuella området är markerat med blå rastrering på kartan ovan.

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram planhandlingar för fastigheterna Hov 4:204 och Östervåla-Åby 11:32 i Östervåla tätort.

Syftet med detaljplanearbetet är att upprätta en ny, gemensam detaljplanplan för Hov 4:204 och Östervåla-Åby 11:32. På fastigheterna finns i dagsläget bostadshus och komplementbyggnader. Den nya detaljplanen innebär att båda fastigheterna får en byggnadsyta på 25 % av fastighetesytan. Detta för att kunna möjliggöra för tillbyggnad av altaner.

Planen är på samråd mellan 15 februari – 22 mars 2017.

Intentionen är att planen ska genomföras med begränsat standardförfarande. Det innebär att planhandlingarna endast ställs ut vid ett tillfälle och kan sedan antas direkt. För att planen ska kunna genomföras enligt begränsat standardförfarande krävs att samtliga berörda fastighetsägare godkänner handlingarna.

Relaterat