DP 370 Rävsjöbäcken

Syftet med upprättandet av detaljplaneändringen är att skapa möjlighet till att bygga bostäder samt att ta till vara Rävsjöbäckens naturvärden. Området ligger centralt i Morgongåva och kan erbjuda attraktiva bostäder. Samtidigt är naturmarken och bäckmiljön eftersatt och kan utvecklas och skapa ett attraktivt stråk.