DP 387 Vård- och omsorgsboende i Heby

Kommunen utreder möjligheten att placera ett nytt vård- och omsorgsboende inom det utpekade området. Området omfattar en del av Västerlövsta Prästgård 2:1 samt Västerlövsta Klockaregård 1:22. Detaljplanen planeras gå ut på samråd under hösten 2019.

DP 387 Vård- och omsorgsboende i Heby

 

Kontakt

Mikael Byström
Mark och planeringsenheten
0224-361 84
mikael.bystrom@heby.se