DP 388 Horrsta Backe etapp II, Heby

Heby kommun vill med etapp II undersöka möjligheten att upprätta en ny detaljplan för fortsatt byggande av bostäder i Horrsta Backe då Heby tätort är i behov av fler bostäder.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för småhusbebyggelse på planområdet i form av en- och tvåplansvillor liknande bebyggelsen i etapp I. På planområdet kommer även möjligheten för att bygga kedjehus/radhus att undersökas.

DP 388 Horrsta Backe etapp II

Kontakt

Erik Mörtsell
Mark och planeringsenheten
0224-362 80
erik.mortsell@heby.se