DP 391 Del av Morgongåva 15:14

Morgongåva Företagspark har ansökt om att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Morgongåva 15:14. Syftet är att möjliggöra för en utbyggnad av intilliggande verksamhet på fastigheten Snesholm 1:16. Verksamheten kommer vara lager/kontor/logistik med fokus på e-handel. Verksamheten kommer ha begränsad omgivningspåverkan och icke-störande karaktär. Verksamhetens storlek kommer motsvara nuvarande Apotea.

Översiktskarta planområde DP 391

Kontakt

Hanna Löfstrand
Mark och planeringsenheten
0224-361 37
hanna.lofstrand@heby.se