DP 393 Forsbo 1:60 och del av Forsbo 1:76, Harbo

DP 393 Forsbo 1:60 och del av Forsbo 1:76, Harbo tätort

Pilab har ansökt om att planlägga del av fastigheten Forsbo 1:76 i Harbo tätort.  Under beredningen av ärendet har även fastigheten Forsbo 1:60 tagits med i planuppdraget eftersom denna fastighet annars skulle komma att utgöra en icke-planlagd lucka i planmosaiken.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet undersöka möjligheten att etablera bostäder i form av parhus och/eller flerbostadshus i två våningar. Planarbetet kommer även undersöka möjligheten att bygga vårdbostäder på en mindre del av planområdet. Avseende Forsbo 1:60 så regleras byggrätten.

DP 393 Forsbo

Kontakt

Mikael Byström
Mark och planeringsenheten
0224-361 84
mikael.bystrom@heby.se