DP 394 Horrsta Norra; del av Horrsta 4:36, Heby

Heby kommun vill upprätta en detaljplan för att kunna tillgodose behovet av fler bostäder som finns i Heby tätort.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus i 3-4 våningar längs riksväg 72 samt enbostadshus eller flerbostadshus, exempelvis kedjehus/parhus, av lägre karaktär.

DP 394 Horrsta Norra

Kontakt

Mikael Byström
Mark och planeringsenheten
0224-361 84
mikael.bystrom@heby.se