DP 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1, Tärnsjö

Kyrkans fastigheter i Tärnsjö AB inkom med en ansökan om planbesked 2020-06-25. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att etablera ett flerbostadshus med lägenheter i 2-3 våningar. Ett befintligt uthus planeras även att rivas och ett nytt ändamålsenligt servicehus för samtliga lägenheter samt parkering ska uppföras.

De två fastigheterna ämnas slås samman till en fastighet.

DP 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1, Tärnsjö

Kontakt

Hanna Löfstrand
Mark och planeringsenheten
0224-361 37
hanna.lofstrand@heby.se