Dp 359 Kronan

kronan-info-2017-01-27

 

Detaljplan för Kronan ute på granskning till 9 juni 2017. Syftet är att planlägga för bostäder.

Relaterat

Ansvarig:
Mark och planeringsenheten, Anders Larsson
Tel: 0224-36137
E-post: anders.larsson@heby.se