Dp 359 Kronan

kronan-info-2017-01-27

 

Detaljplan för Kronan ute på samråd 30 januari 2017 till 22 februari 2017. Syftet är att planlägga för bostäder.

Relaterat

Ansvarig:
Mark och planeringsenheten, Anders Larsson
Tel: 0224-36137
E-post: anders.larsson@heby.se