DPä 361 Posthuset i Harbo

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram planhandlingar för fastighet Forsbo 1:41 och Forsbo 1:114 i Harbo tätort.

Syftet med planändringen är att möjliggöra bostadsanvändning i lokalen i norra delen av byggnaden på Forsbo 1:41. Lokalen ska byggas om till 2 st lägenheter. Planbestämmelserna kommer även att medge handel och kontor för byggnaden. För den södra delen av planområdet bör planändringen göras så att planen stämmer överens med befintliga byggnader.

Planen var på samråd mellan 20 oktober – 11 november 2016.

Planen är på granskning mellan 13 april 2017- 28 april 2017.

Planhandlingarna finns tillgängliga i länkarna nedan samt i medborgarkontoret i Heby.

Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY eller via e-post till information@heby.se. Yttrande ska ha inkommit senast 2017-04-28.

Relaterat

Ansvarig: Hanna Svensson, Mark- och planeringsenheten
Tel: 0224-361 84
E-post: hanna.svensson@heby.se