DPä 361 Posthuset i Harbo

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram planhandlingar för fastighet Forsbo 1:41 och Forsbo 1:114 i Harbo tätort.

Syftet med planändringen är att möjliggöra bostadsanvändning i lokalen i norra delen av byggnaden på Forsbo 1:41. Lokalen ska byggas om till 2 st lägenheter. Planbestämmelserna kommer även att medge handel och kontor för byggnaden. För den södra delen av planområdet bör planändringen göras så att planen stämmer överens med befintliga byggnader.

Planen är på samråd mellan 20 oktober – 11 november 2016.

Intentionen är att planen ska genomföras med begränsat standardförfarande. Det innebär att planhandlingarna endast ställs ut vid ett tillfälle och kan sedan antas direkt. För att planen ska kunna genomföras enligt begränsat standardförfarande krävs att samtliga berörda fastighetsägare godkänner handlingarna.

Relaterat

Ansvarig: Hanna Svensson, Mark- och planeringsenheten
Tel: 0224-361 84
E-post: hanna.svensson@heby.se