DPä 372 Fredrikslund (Heby 3:24 och Heby 3:17)

Detaljplanen ska utreda möjligheterna till bostadsbebyggelse på fastigheterna Heby 3:17 och Heby 3:24. Planintressenten avser att uppföra LSS-boende på fastigheterna.

Kontaktperson

Mark och planeringsenheten, Johanna Hedlund
Tel: 0224-36280
E-post: johanna.hedlund@heby.se