DPä 372 Fredrikslund (Heby 3:24 och Heby 3:17)

Detaljplanen ska utreda möjligheterna till bostadsbebyggelse på fastigheterna Heby 3:17 och Heby 3:24. Planintressenten avser att uppföra LSS-boende på fastigheterna.

 

Detaljplanen har varit ute på samråd och samrådstiden är nu slut. Vi går igenom alla inkomna yttranden och detaljplanen väntas vara ute på granskning under tidig höst.

DP 372 Fredrikslund

 

Kontaktperson

Mark och planeringsenheten, Johanna Hedlund
Tel: 0224-36280
E-post: johanna.hedlund@heby.se