Dpä 379 Lättharven 4

En ansökan om ändring av detaljplan inkom från fastighetsägaren 2017-09-19. Detaljplanen ska utreda möjligheterna till att minska prickmark samt utöka byggrätten för garagebyggnad på dennes fastighet för att möjliggöra utbyggnad av carport.

Dpä 379 Lättharven 4

Kontakt

Erik Mörtsell
Mark och planeringsenheten
0224-362 80
erik.mortsell@heby.se