DPä 386 Västerlövsta-Nordsjö 2:84, samråd tom 19 februari

Förslag till ändring av detaljplan för
DPä 386 Västerlövsta-Nordsjö 2:84, Nordsjö 2:84
Västerlövsta distrikt
Heby kommun, Uppsala län

Samrådstid: 2021-01-22 – 2021-02-19

Planens syfte: Syftet med detaljplaneändringen är att förlänga den byggbara marken något söderut men bibehålla samma avstånd till vattnet som i dagsläget. Endast prickmarken kommer att ändras, byggrätten kvarstår.

Planförfarande: Detaljplaneändringen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Yttrande: Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY eller till information@heby.se
Yttrande ska ha inkommit senast den 19 februari 2021.

Om inget skriftligt yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstiden kan rätten att kunna överklaga beslut att anta planen förloras

Planhandlingar: På grund av covid-19 kan planhandlingar för närvarande inte erbjudas att kunna läsas på kommunkontoret. Önskar ni att planhandlingarna skickas hem till er, mejla en förfrågan till detaljplanering@heby.se, glöm inte att inkludera er postadress.

Planhandlingar såsom inbjudan till samråd, plankarta och plan- och genomförandebeskrivning finns i länkarna nedan.

DPä 386 Västerlövsta-Nordsjö 2:84

Relaterat

Kontakt

Hanna Lövstrand
Mark och planeringsenheten
0224-361 37
hanna.lofstrand@heby.se