DPä 402 ”Harbo skola” Harbo-Smedsbo 1:9, Harbo

Hebyfastigheter inom med en ansökan om planbesked 2021-04-30. Syftet med planändringen är att undersöka möjligheten till att etablera tillbyggnad av Harbo skolan samt nybyggnad av förskola i anslutning till skolan. Detta för att verksamheten ska kunna utvecklas och effektiviseras inom lokaler utformade enligt dagens normer och krav.

DPä 402 Harbo skola

DPä 402, Harbo skola

 

Kontakt

Hanna Löfstrand
Mark och planeringsenheten
0224-361 37
hanna.lofstrand@heby.se