Vilande planer

Påbörjade planer kan bli vilande, t.ex. för att planintressenten inte är aktiv i planprocessen eller för att de inväntar beslut eller långa utredningar.

Vilande detaljplaner september 2020

Vilande detaljplaner september 2020. Klicka på bilden på visas bilden i större format i ny flik.