Vilande planer

Påbörjade planer kan bli vilande, t.ex. för att planintressenten inte är aktiv i planprocessen eller för att de inväntar beslut eller långa utredningar.

Vilande planer 2021-06-14

Vilande detaljplaner juni 2021. Klicka på bilden på visas bilden i större format i ny flik.