Vilande planer

Påbörjade planer kan bli vilande, t.ex. för att planintressenten inte är aktiv i planprocessen eller för att de inväntar beslut eller långa utredningar.