Vilande planer

Påbörjade planer kan bli vilande, det kan bero på att planintressenten inte är aktiv i planprocessen eller för att de inväntar beslut eller långa utredningar.

Vilande planarbeten oktober 2021. Klicka på bilden så får du upp den i större format.