DP 373 Lilla Ramsjö etapp 2

Morgongåva bostäder AB har ansökt om att upprätta en ny detaljplan för delar av fastigheten Lilla Ramsjö 2:52. Området nordost om det nu utpekade planområdet planlades under 2015 och 2017 för bostadsbebyggelse. Syftet med den nu aktuella ansökan är att möjliggöra för ytterligare bostäder i olika upplåtelseform och storlek, både flerfamiljshus och enskilda hus.

Planområde Lilla Ramsjö etapp 2

Kontakt

Erik Mörtsell
Mark och planeringsenheten
0224-362 80
erik.mortsell@heby.se