DP 376 Kv. Tegelmästaren Heby

Inbjudan till samråd

Förslag till ny detaljplan
DP 376 Kv. Tegelmästaren 1 & 2, Heby Tätort, Heby kommun Uppsala län.

DP 376 Kv. Tegelmästaren i Heby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planintressenten Hebygårdar AB vill ta fram en detaljplan som ska möjliggöra ett nytt flerbostadshus på fastigheten Tegelmästaren 1. Även möjligheterna för utveckling av utemiljöer samt komplementbyggnader och parkering ska även utredas på fastigheterna.

Vy från Stationsvägen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samråd:
Samrådstiden är perioden 2020-09-11 till och med 2020-10-09 (4 veckor)

Huvudsyftet med detaljplanen är att ge möjlighet för byggnad för bostadsändamål längs Stationsvägen inom fastigheten Tegelmästaren 1 samt möjliggöra för komplementbebyggelse inom de båda fastigheterna. Även utemiljöer samt gator i området ska utvecklas.

Planförfarande:
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).
Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Skriftliga yttranden:
Yttrande ställs skriftligen till: Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY, alternativt via mejl till information@heby.se

Yttrande ska ha inkommit senast den 9 oktober 2020

Inbjudan till samråd har skickats till kända sakägare och remissinstanser samt anslås på informationstavlan i alla portar till de befintliga hyreshusen på Tegelmästaren 1 och 2.

Om inget skriftligt yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstiden kan rätten att kunna överklaga beslut att anta planen förloras.

Planhandlingar:
På grund av Covid-19 så kan planhandlingarna för närvarande ej erbjudas att kunna läsas på kommunkontoret. Önskar Ni att planen skickas hem till er, mejla en förfrågan via mejl till detaljplanering@heby.se, glöm inte att inkludera Er postadress.

Planhandlingar såsom inbjudan till samråd, plankarta och plan- och genomförandebeskrivning samt utförda utredningar finns i länkarna nedan.

Relaterat

Kontakt

Mikael Byström
Mark och planeringsenheten
0224-361 84
mikael.bystrom@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>