DP 382 Industrispår Setra

Eventuell planstart är vilande tills omprövning av Gemensamhetsanläggningen Siggbo GA:3 är genomförd.