Dp 359 Kronan

kronan-info-2017-01-27

 

Detaljplan för Kronan ute på granskning till 9 juni 2017. Syftet är att planlägga för bostäder.

Relaterat